Cananımdan Can istedim lütfedildi bize Can,

Bütün alem oldu Can, Canla kaldık Canla Can,

Eğer her kim ister ise hemen gelsin bizde Can,

Evvel duyduk sonra uyduk cümle olduk, Canla Can.

 

“Aşk“ın manası nedir?”

“Risale-i Gavsiye” de Abdülkâdir Geylâni kaddese’llâhü sırrahu’l-aziz Hazretleri buyurdu ki;

“Ya Rabbi! “Aşk“ın manası nedir?”

“Ya Gavs! Âşık ol bana. Âşık benim, maşuk benim, aşk benim! Kalbini benden başkasından çevir ve boşalt.

“Ya Gavs-ı Â’zâm! Aşkın zahirîne arif olursan, aşktan da fena bulmalısın! Zira aşk hicaptır, âşık ile maşuk arasındaki hicâb.

LÂ İLâHE İLLÂ ALLAH

LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH

Muazzam kelime Tevhidi,
Direğin dibinde şahidi,
Tefekkür ederdi Allâhı,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zat mertebesi,
İslamiyetin bilinmesi,
Yeni inciler bulunması,
La ilahe illa Allâh.

İlahi hakikatin bünyesi,
Resülullahın künyesi,
İslam beş şarttır diyesi,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zatın özü kelime,
Deryada yüzer keyfime,
Yavaş gezmekte neyime,
La ilahe illa Allâh.

Muhammed dir Habibullah,
Meryem bin İsa Ruhullah,

Terzi Baba Kitapları -75- Gülşen-i Râz Şerhi (Ahmed Avni Konuk Şerhi İlaveli 1...157. Beyitler) - Şerhi Murat CAĞALOĞLU

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmaya çalışmaktır. Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmaya çalışırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basiretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

Abone ol

ERLER DEMİNE

NUSRET TURA

Ey yolcu biraz gel dinle beni.

Kervan yürüyor sen kalma geri.

Nûsret denilen derya gezeri.

Hatmetti bu gün seyru seferi.

 

Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.

 

        Eyvah, vah, vah, vah demeden

ALLAH diyelim.

Lâ ilâhe illâllah, lâ ilâhe illâllah.

Lâ ilâhe illâllah, Hûû.

SALAT, NAMAZ

SALAT

Kıl namaz, eyle eda.
Beş on dakikanı et feda.
Güzel ömrün, olmasın heba.
Gelir misin dünyaya bir daha?

Namaz mü’minin Mi’racı.
Müslümanın baş tacı.
Her derdinin ilacı.
Çözümün nuru namaz.

Necdet ARDIÇ

UYANDIK

UYANDIK

Bir kamili canan et,
Derde çare dost elbet,
Gemisine al bilet,
Deryasından uyandık.

Âdemiyet iskelesi,
Meleklerin secdesi,
Reddedip inmesi,
Nasr'ından uyandık.

Murat CAĞALOĞLU