Cananımdan Can istedim lütfedildi bize Can,

Bütün alem oldu Can, Canla kaldık Canla Can,

Eğer her kim ister ise hemen gelsin bizde Can,

Evvel duyduk sonra uyduk cümle olduk, Canla Can.

 

İrfan Mektebi - Necdet Ardıç (Terzi Baba)

Önsöz'den: "Kur’ân-ı Kerîm’de insan denen varlık en geniş biçimde “nefs” kelimesi ve onun derin anlamı içerisinde belirtilmektedir. Nefs üzerine çok şeyler söylenmiştir, fakat nefsin daha çok “emmâre”lik hâli ele alınmıştır. Oysa ki “nefs” in mânâsı ve hakîkati insan varlığı üzerinde gerçekten çok geniş bir sahayı kapsamaktadır. Onun hakikatini ne kadar iyi bilebilirsek mevzûlarımıza nüfuz etmemiz o derece derinden ve kapsamlı olacaktır. 

Terzi Baba Sesli Kitaplar » 39- Terzi Baba (2)

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmağa çalışmaktır.   Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmağa çalışılırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basıretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

78 - A’YÂN-I SÂBİTE  KAZÂ VE KADER

           Muhterem okuyucularım, uzun zamandır, başlangıcı (17/05/ 2007/Perşembe) den bu günlere kadar,  gerek sohbetlerle gerek el yazmaları ile oluşumuna çalıştığmız, bizleri en çok ilgilendiren, anlaşılması oldukça da güç olan, a’yân-ı sâbite kazâ ve kader, mevzuunu nihayet neticelendirmiş bulunuyoruz.

96- Fussilet Sûresi

Muhterem okuyucularım; her ne vesile ile elinize geç-miş olan bu kitabımızdan, İnşeallah Cenâb-ı Hakk’ın idrak vermesi ile en geniş şekilde faydalanmanızı temen-ni ederim. Epey zamandır, “Fussilet sûresi” hakkında sohbet yapmayı ve yazmayı düşünüyor idim, demek zamanı gelmişki, dokuzuncu Umremizin  içinde (10/07/2010) umremizde, yazma yönüyle ele almaya ancak vakit bulabildim.

Biat Nedir?

(İnnellezîne yübayiuneke innemâ yübayiunellah yedullahi fevka eydîhim femen nekese fe innemâ yenküsü alâ nefsihî femen evfa bima ahede aleyhullahe feseyü’tihi ecran azîmâ) 48/10. “Şüphe yok, sana bîy'at edenler, muhakkak ki, Allah'a bîy'at ederler. Allah'ın eli, onların ellerinin üstün-dedir.

Abone ol

ERLER DEMİNE

NUSRET TURA

Ey yolcu biraz gel dinle beni.

Kervan yürüyor sen kalma geri.

Nûsret denilen derya gezeri.

Hatmetti bu gün seyru seferi.

 

Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.

 

        Eyvah, vah, vah, vah demeden

ALLAH diyelim.

Lâ ilâhe illâllah, lâ ilâhe illâllah.

Lâ ilâhe illâllah, Hûû.

SALAT, NAMAZ

SALAT

Kıl namaz, eyle eda.
Beş on dakikanı et feda.
Güzel ömrün, olmasın heba.
Gelir misin dünyaya bir daha?

Namaz mü’minin Mi’racı.
Müslümanın baş tacı.
Her derdinin ilacı.
Çözümün nuru namaz.

Necdet ARDIÇ

UYANDIK

UYANDIK

Bir kamili canan et,
Derde çare dost elbet,
Gemisine al bilet,
Deryasından uyandık.

Âdemiyet iskelesi,
Meleklerin secdesi,
Reddedip inmesi,
Nasr'ından uyandık.

Murat CAĞALOĞLU