Bi Haber

Günde bir taşı bina-yı ömrümün düştü yere

Can atar gafil, binası oldu viran bîhaber

Dil bekası, hak fenası istedi mülk ü tenim

Bir devasız derde düştüm, âh ki lokman bîhaber

Bir ticaret yapamadım, nakd-i ömrüm oldu heba

Yola geldim lakin göçmüş cümle kervan bîhaber

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenhâ garip

Dîde giryân, sine biryân, akıl hayrân bîhaber

Bir devasız derde düştüm, âh ki lokman bîhaber

Niyaz-i Mısri

Gayriyetin çıplağında Nur'i Muhammedinin Tahakkuk aşı, Özümün çıplaklığı Hakikat-i Muhammediye boyun eydi, Şaşılığın ikilik tüyü, eri düşürür yere.

Nur-i İlahi'nin tahakkuku Rahman, Gayriyette failiyette, İnsan ile Hu Uluhiyyetin birliği, ateştedir zahir batın İbrahim ile Ahmed'in Rabbi,

Gönül, Kabenin İsa'sı Hakikat'ul Ahmediyye, nef eder İsa'yı, testisi Ahmed'in Rabbi'nin Mülkü ile,   

Ahad, Nur-i Muhammed-i  Vasi-dir Nefsine, delilidir Nur-i Muhammed'in erinin tevhid düşü, Ahmed'in Mim-i Hu Uluhiyyet, Kutludur Ahmed Rabbi ile,

Ahad, İcat eder Vahdet erini, Hakikati ilahi deryası Adem'dir adım, Nur-i Muhammed-i demi, Özüm Hakikat-i Muhammediyye boyun eydi, Ahmed Baba Uluhiyyet'in Hu'su ile doldu,

Hakikat-i ilahi güneşin'den yokluğunun gayriyetinde gönülleri deldim, Yok Dem, Gayriyetin özü Hakikat-i Muhammed-i , İnsan Cem olmuş Sekiz Hamd'da Ahmed Rabbi ile,

Ahadiyyet, Gayriyetin Ayniyetinde Yok, Hüve'nin Uluhuyyeti An ve An, Tevhid düşü'nün delili Beka'dır, Hakikat-i ilahi güneşinin yokluğunda, Vahdette Kesret, Kesrette Vahdet Ahmed, gayriyetin ayniyetinde Ahad.

İnsan-ı Kamil gözbebeğidir, gayriyette Rahman nayi, eniyyeti insan Ahad'dır nayi, ayniyyet kıl , hayatının ateştir, Ahmed Rabbi ile..

Ferdiyette Nur-i Muhammedin Vahdeti sızdı, delilidir erin tevhid düşü, Ahmed'in  Mim-i Hu uluhiyyet, kutludur Ahmed Rabbi ile,

El-Fakir Murat CAĞALOĞLU