Ey aşıkanı ba-sefâ ey sadıkanı pür vefâ

Ey aşıkanı ba-sefâ ey sadıkanı pür vefâ
Duydum bugün bir nev seda buldu gönül zevki sefâ
Dostdan düşünce ben cüda çektim  nice cevri cefâ
Bin derde oldum müptela geldi gönülden bu  nida
  
Çün dostla oldum âşina  bulam anınla  rûşena
Sem’ine erdi bu nida doldu nice ârz ü semâ
Mâşûk yüzün tutmuş sana iltifatı dolmuş cana
“Aşık bana bak” der bana sen baharsın gayrı sana
  
Uşşaka denildi selâ yoktur  selâmızda  riyâ
Gelsin bugün merd-i Hûda kalbine versin bir cilâ
Süzi demiş bir hoş edâ buldu gönül anda sefâ
Mazmununa Hazmi fedâ duysun bunu ehli hevâ
 
Hazmi TURA