GÜL-ŞEKER

RE: GÜL-ŞEKER:
C….. P…..  6 Jun 2011 13:39:54
     Hayırlı günler M……..ğım.
     Talebinle atölyemize bir eleman daha geldi. Evvelce Terzi kızı, Hay….. kızı, Usta kızı, elemanları vardı şimdi onlara bir de yardımcı terzi çırağı, geldi demekki işler daha hızlı yürüyecek .
     Lâtife bir tarafa bu anlayışta olman bizleri sevindirdi sağolasın. Ancak belirli bir sürelerden sonra biz bazı kimselere tekrar ve daha ciddi olarak (VARMISIN?)
sorusunu sorarız eğer gerçekten samimi olarak evet bu yolda (VARIM) derse onu gerçek elemanlar listesine alırız yoksa namzet olarak durur gider.
     Taaki tekrar (VARIM) deyinceye kadar. Varım dedikten sonra hayatının belki bir numaralı işi bu yol ehli olmak olacaktır. Ancak hiç bir zaman zâhiri işilerini ve görevlerini de tabii ki aksatmadan yerine getirecektir. Cenâb-ı Hakk dünya ve ahiret her işinde kolaylıklar versin. Herkese selâmlar S….. kızımıza da selâmlar, Nü…. anneninde selâmları vardır. Hoşça kal Efendi Baban.
**********
Gül-Şeker
C……. P….. 4 Jun 2011 02:40:12 
     Hayırlı Geceler Efendi Babacığım. 
     İnşallah işin bu kısmını da himmetiniz ile yavaş yavaş öğreneceğiz. Buda eski tarikatımızdaki kalma alışkanlık-lardan olsa gerek..
     İnşallah doğan kuşu gibi Şahın Şahı’mıza lâyık mânevi avlar tutmak nasip olur.  Tam bakamamıştık son zuhuratında işini nefs-i küllünü öldürmeye kadar vardırmış.
Bu da aynı zamanda onun için nezdinizde, bizim ölmüş olduğumuza delâlet ediyor diye düşünüyoruz. Rabbul Âlemîn niyazlarımızı kabul etti. Terzimiz iyi dikiyor. Ağırdan yavaş, yavaş.. Bize de batan iğneler vardı. Sebebi hikmeti bu yazıda anlaşılmış oldu. Fakir evlâdınızca. İnşallah bizlere ve diğer evlâtlarınızada iğnenin tadı gül-şeker olur. Bu yazı halimiz ve mesnevide ki bu konu tam bir bütünlük arzetti.
     Batınımızda ki mülâkeme’ye-konuşma, vakifiyetiniz neticesinde muhteşem  bir cevap yazmışsınız. Şükründen aciziz efendim.
     Efendi Babamızdan niyazımız odur ki diğer vazife verdiği evlâtları ve fakir evlâdı böyle bir görevi sürdürmeye izni ve lâyıkiyyeti devam ederse, bâtın âlemine göçene kadar, Zât-ı âlileri gibi ve himmeti ile hakiki ve kaliteli kumaşlara, düzgün elbiseler dikmek nasip olsun İnşallah. 
     Efendi Babacığım, Her ne kadar lâyık değil isek de bu sadece sizin teveccühünüz bu sıfatada lâyıkmıyız bilmemekle beraber gönlümüzden böyle geldi, Dergâh-ı İlâhînizin eşiğinde Terzi Çırağı Ellerinizden Hürmet ve Muhabbet ile öper.