"Gelin Ey Ehli Vela" Mehmet Hazmi Tura Uşşaki k.s. - Sebilci Hüseyin Efendi

Gelin Ey Ehli Vela - Sebilci

 

Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım

 

Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım

 

Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım

 

Mâtem-i Âl-i Abâ ile ciğer dağlayalım

 

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

 

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

 

Bilmek ister misin ey ehl-i velâ n'oldu bugün

 

Gül-i bâğı nebevî ne yazık soldu bugün

 

O Hüseyn-i Alevî işte şehîd oldu bugün

 

Mâtem-i Âl-i Abâ ile cihân doldu bugün

 

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

 

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

 

Kerbelâ yazısının şiddeti olmuştu berter

 

O çölün ateşi vermişdi cehennemden eser

 

Bir içim su dedi Ali Asgar

 

Oldu mecrûh atılan bir ok ile o gevher

 

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

 

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

 

İçdi çün câm-ı şehâdet o Hüseyn-i yektâ

 

Yere düştükte başı titredi Arş-ı A'lâ

 

Göklere çıktı amân velvele-i vâveylâ

 

Sen de eflâke çıkar nâleni Hazmî şeydâ

 

Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları

 

Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri