Gelmeli

Da’vetim var Zâhidâ meydân-ı ıska gelmeli,
Cild-i gafletten çıkıp, uryân-ı ıska gelmeli,
Can ve dilden kuş edip, irfân-ı ıska gelmeli,
Gelmeli şahım deyû sultân-ı ıska gelmeli,
Anlayıp ışk-ı hikmetin dîvân-ı ıska gelmeli.

Süleymân Rüşdî Efendi

Dünya'ya veda ettim, Rahman'ın meyinin zevki saki gelmeli,
Fenafillaha çıkıp, Dostun sakisi olarak gelmeli,
Gönülden her an aşk edip, Arif-i Billah saki gelmeli,
Hakikat-i Muhammed-i eli, şahım eli, Fecr'de doğup saki gelmeli,
Allah ile alışveriş eden, Nusretin Aşkı Necat-ı Furkan saki gelmeli.

Murat CAĞALOĞLU
07-09-2013