Herkesinki gerçek şehâdet değil

Âyette “Onlar nefisleri üzere şâhit oldular” diyor. Ama herkesinki gerçek şehâdet değil, nefsleriyle şâhidim diyorlar. Tevhîd-i ef’âl’de prova yapılıyor, kelime-i tevhid'e başlanıyor. Bunları idrak edemeyen ‘Lâ ilâhe illallâh’ı hakkıyla söyleyemiyor. Ve ‘Muhammed ur-Rasulullâh’ da diyemez. Kişi, hangi mertebede ise Kelime-i Tevhîd'in o kadarını söyleyebilir, gerisi lafızdır. Örnek: "Lâ ilâhe ell" (Mertebe-i Îseviyet'te bu kadarı müşâhede ile, gerisi lafzen söylenir)

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki k.s.