Hz. Aişe sütûnu

“Mescid-i Nebevî” ve hakikati
“Mescidi Nebevi”nin diğer bazı özellikleri
       2. Hz. Aişe sütûnu
Aişe (iaşe) sütûnu, zâhir ve bâtın her türlü rızkın mahalli, üretim sahası. Kendisinin islâmî ilimlerin eğitiminde büyük gayreti olmuştur. Ayrıca o makamda hanımların da yeri olduğunu belirtir.  Nefs-i küllün dahi orada tecellisi vardır.