Kaza ve kader sultanını gücendirmeye gelmez, son pişmanlık faide vermez