Minhacu'l-Fukara Fakirlerin Yolu

Fukara, Allah rızası için dünya mallarını, kendisini masivaya bağlayan her türlü esbabı ve malik olduğu şeyleri yine Allah'a olan muhabbeti sebebiyle terk eden kimse demektir. Süfi iki türlüdür. Birisi maddi fakir diğeri ise manevi fakir olan süfidir. Ebu Abdullah Hafifi bu iki nevi kendisinde toplar ve birbirinin sanki neticesiymiş gibi bir tarif yapar. Şöyle ki Fakir olan süfi elinde herhangi bir malı olmayan kimsedir. Manevi fakir ise kendisini beşeri isteklerden arındırıp kalben kendisini hiçbir şeye malik saymamaktadır. İşte aradaki fark budur.