Namaz gözümün nurudur benim

 

 

 

 

 

 

 

Abdest alınır çeşme başından,

Resül yollar kevser havuzundan,

Yıkar gönlü hakkın zuhurundan,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Ezan haktan haberdir her zaman

Seslenir gafile kurtuluştan

Durma kaç nefsin arzularından

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Allahu Ekber eller bağlanır,

Dualarla gök kubbe sallanır,

Hz Muhammed (s.a.v)  orada anılır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Edeb ile dönülür namazda,

Huzur verir manan Fatiha da,

Nur üstüne nurdur zuhurunda

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Ağlamaktan seccadem ıslanır,

İhlası okurum Ruh üflenir,

Nefsin yanmayan külü közlenir,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Tadili erkana uymalıdır,

Alem rüyadır uyanmalıdır,

Hayalle gerçek ayrılmalıdır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Zahirle batın iki rekattır,

Hakikatın senin üç rekattır,

Marifetin ise dört rekattır,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Eller sallandı iki yanıma,

İnmekte vitriyet namazıma,

İnsanın ferdiyeti şahsıma,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Bak bir incidir gönül namazı,

Bulunmaz başka şeylerde hazzı,

Gönül kabesine gir kıl farzı

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Hazır oldu kabende hacılar,

Birbirine secde etmedeler,

Kabeni kaldırsan şaşırırlar,

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

Saflar bağlanmış Beyt’ul Mamurda,

On sekiz bin alem bir secdede,

İşitirsin “Dur Rabbin namazda”

Namaz  gözümün nurudur benim.

 

 

 

Murat CAĞALOĞLU

 

30-11-2012    22:07