UYANDIK

Bir kamili canan et,
Derde çare dost elbet,
Gemisine al bilet,
Deryasından uyandık.

Âdemiyet iskelesi,
Meleklerin secdesi,
Reddedip inmesi,
Nasr'ından uyandık,

Nuh (a.s) ile bin gemiye, 
Dönülmezse eskiye,
Yelken açar sofiye,
Hayalinden uyandık,

Ayak izi İbrahim, (a.s)
Doğru söze ne derim,
Kervan gelir giderim,
Gönül'ünden uyandık.

Musa (a.s) çıkar turuna,
Zat-ı tecelli nuruna,
Baygın düştü suruna,
Hayatından uyandık.

İseviyet Ruhullah,
Ağrısından eder ââh,
Hurma verir gel dergah,
Dervişlikten uyandık.

Rabb'ı okur Cebrail,
Haber verdi İsrafil,
Varlık perdesi aç hail,
Ruhullah'tan uyandık.

"Şakkı Kamer" Muhammed, (s.a.v)
Anlayınca "O" Ahmed, (a.s)
Hakikati Muhammed, (s.a.v)
Cennetinden uyandık.

Gülşeni raz, göz ziya,
Dileğinde bir eşya,
Zuhurun bi renk boya,
Ölümünden uyandık.

30-11-2013

Murat CAĞALOĞLU