Yunus Emre Divanı

Yunus Emre'nin şiirleri[ bu Divanda] toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle] yazılmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Kahraman (Karaman?) nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshası diye nüsha (kopya)ları bulunmaktadır.