Matlube Anne “Helva-i Bacı”

Hazreti Pîr Seyyîd Hasan Hüsâmeddîn-i Uşşâkî'nin (K.S.A.) eşi 
vâlidemiz Matlube Anne “Helva-i Bacı”nın kasîdesidir:
 
 Aşk ile derviş olmuşam, 
 Derdime derman bulmuşam 
 Ummanı seyran etmişem, 
 Gevher alan gelsün berü. 
 
 Dünya varından geçmişem, 
 Dostlarımdan ayrılmışam 
 Can içinde can bulmuşam, 
 Haber alan gelsün berü. 
 
 Gözüm didarını gözler, 
 Canım habibini özler 
 Halis muhlis mü'min kullar, 
 Dosta giden gelsün berü. 
 
 Kaal ile kilden geçenler, 
 Hikmet kitabın seçenler 
 Kudret dehanın açanlar, 
 Pazar eden gelsün berü. 
 
 Uşşaki'yem, Matlube'yem, 
 Aşıkların müştakıyem 
 Taliblerin sarrafıyem, 
 Rüya gören gelsün berü.