84 -  (M. Nusret Tura (Karagün Dostuyum) (ııı) Hikâyeler
 
 
Muhterem okuyucularımız.
 
M. Nusret Tura Uşşaki Hz. Efendi Babamızın eserlerinin daha çok kimseler tarafından istifade edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de yazıldığından sonra (Kara Gün Dostuyum) (ııı) Hikâyeler – Vecizeler – Atalar sözü ismi ile basılan kitabıdır. (Dizgi: Garanti Matbaası. Baskı: Yeni Savaş Matbaası – İstanbul 1964) Daha evvelce çalışmalarını yaparak dosya kitap haline getirdiğimiz; (16) Nolu, (Divan-3-) kitabımızda bahsi geçen divandan alınma bazı şiirler var idi, ancak (Divan-3-)’e bunların tamamı alınamamış idi, bu vesile ile yeni oluşturulan divanda Nusret Babamızın bütün şiirleri bulunmaktadır. Bu çalışma (88) Nolu (M. Nusret Tura divanı) olarak kitaplarımızın arasında yerini almıştır. (77) Nolu, (Aşk ve muhabbet yolu/M. Nusret Tura) (82) Nolu, (Mektuplar da yolculuk/M. Nusret Tura) Bunları sitemize yükleyip kardeşlerimizin istifadesine sunmuş idik. Bu dosya kitabımızda böyle bir çalışmadır. Bu çalışma ise (84) Nolu (M. Nusret Tura (Karagün Dostuyum) (ııı) Hikâyeler – Vecizeler – Atalar sözü olarak kitaplarımızın arasında yerini almıştır.
 
Bu çalışmanın oluşmasında emeği geçen Murat Pay ve Fazıl Bulut evlâtlarımıza teşekkür eder diğer her türlü çalışmalarında da başarılar dilerim.
 
Böylece bu kitapta, âdeta yeniden gün yüzüne çıkan değerli bir hazine hükmündedir. Cenâb-ı Hakk okuma fırsatını bulup okuyanların kitabın ve Nusret Babamızın 1 ruhundan ve nurundan, faydalanmalarını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ederim. ---------