TERZİ BABA TASAVVUFÎ ÎZAHLAR

Hayatımda yeni ve en önemli dönemin başlaması, Terzi Baba Necdet Ardıç Uşşâki Hazretleri ve anlattıkları sayesinde olmuştur. Öncesi Allah, âlem ve insan ile ilgili aklımdaki sorulara tatmin edici cevap bulamadığım dönemdir. Hakikat ve marifet ilminden en iyi şekilde istifade edebilmek İçin Zât-ı âlîlerinin yolunda süluketme gayreti içerisinde sohbetleri ciddiyetle dinlerken kendi çapım da ufak bir çalışma yapmaya başla-dım. Neticede iki yılı aşan bir süre sonra bu kitap ortaya çıkmış oldu.

Böyle bir çalışmaya sevk eden özüm haricindeki âmil, yolda henüz başlangıç aşamasında olan bir kardeşimin sohbetlerdeki ma’nâları anlamakta zorlandığını ve kavram bilgisine ihtiyacı olduğunu dile getirmesi oldu. Dinleyen herkesin bildiği gibi Efendi Baba sohbetler de kendi anlatış tarzıyla kavramları çok güzel izah etmektedir. Dinlerken rastladığım bu tür ifadeleri yazıya aktardığımda, kitap okurken ya da başka bir sohbeti dinlerken aynı konu izahsız ve kapalı olarak geçerse, yazıya aktarılmış olan bölüme kolayca bakılarak anlaşılabilir diye düşündüm. Çünkü kavranması zor olan ağır konular küçük bölümlerde, belli başlıklar altında böylece anlaşılması daha kolay hale bürünmüş olacaktı.

Özüm dahilindeki âmil ise yine sohbetlerde sıkça karşıma çıkan "Âdem-i ma’nâ" ve "Âdem-i ma’nânın beden arzına inmesi" terkipleri ve bunları daha iyi anlamak için yazmak isteği oldu.

Ayrıca; böyle bir çalışma ile vaktimi değerli şekilde geçirmiş ve sohbetleri sadece dinlemek yerine daha derinlemesine üzerinde durmuş, hem de sohbetlerde geçen tasavvufi terimler ve bazı kavramlar elimde metin olarak mevcut olmuş olur ve bunlardan âzamî fayda temin etmiş olurum diye düşündüm. Zaten var olan bu güzel anlatımları yazıya aktarmak isteğimden rehberim, kıymetli Hocam Mu.. Ca.. Bey'e söz edince; "Güzel bir çalışma olur inşallah, aslında bilgisayar ortamına geçirilebilse diğer kardeşlerde istifade etmiş olur" karşılığını almakla birlikte, kitabın ilk oluşum safhası da ortaya çıkmış oldu.

Malûm çalışma için kendimce bir plân yapmıştım. Önce iman bahsi, ardından sırasıyla peygamberan hazeratı sohbetleriyle çalışmanın da kendi içinde bir seyir takip etmesini istedim. Dinlediğim sohbette geçen bir kavram ya da izahı "burası önemli" diye düşünerek olduğu gibi yazıya geçirdim. Anlatılan konu, sohbetin ilgili kitabında var ise, tekrar olmasın diye almadım. Fakat kitaptaki mevzu sohbette biraz daha ayrıntılı açıklanıyorsa özellikle aldım. İzahları okuyan aynı zamanda ilgili kitabı da okursa konu daha iyi anlaşılır diye düşündüm.

"Bir işe başlamak tamam olmasının yarısıdır. Böylelikle yüzde 50 lik bir mesafe katedilmiş oldu." diyerek talebesini yüreklendiren Mu… Hocamın manevi desteğini tam olarak almış vaziyette yavaş da olsa yola devam ettim. Bu yavaşlık karşısında da yine kendilerinin "Allah utandırmasın, hayırlı olsun, önemli olan tavşan gibi hızlı olmaktan ziyade, kaplumbağa gibi olsa da kişinin hedefine ulaşmasıdır" sözleri gayret verdi. Kitabın her safhasında destek ve yardımlarını üzerimde hissettiğim Kıymetli Hocama teşekkür ederim.

Bu kitaba isim vermek gerekiyordu. Aklıma "Tasavvufi İzahlar" geldi fakat Terzi Baba ismi kendileri mi verir acaba diye düşünürken bu sorunun cevabı da Âdem Peygamber sohbetinden geldi. Burada Terzi Baba "izahlar" şeklinde ifadeyi kendisi kullanıyordu. Böylece isim konusunda lâtif bir şekilde tasdik almış oldum. Haza min fazlı rabbi.

Bu çalışma ile seste mevcut olanlar yazıya aktarılmış oldu tarafımdan. Belli başlık altındaki bu anlatımlar tamamıyla Terzi Baba'nın sohbetlerdeki sözleridir, özet mahiyetinde değildir. Terzi Baba'nın sohbetlerdeki izahlarının yazıya aktarılmış halidir. Bendeniz sadece, başlıkları anlatımların içinden seçerek kendim belirledim. Muhakkak ki maharet ve değer, mahiyeti itibariyle eser değil şaheser olan bu anlatımların sahibi olan Terzi Baba Hazretlerine aittir.

Bu çalışmayı kabul edip, dualarını esirgemeyerek fakire sevinçlerin en faziletlisini yaşatan Efendi Babama sonsuz teşekkür eder, kendilerinin ve muhtereme Validemin hürmetle ellerinden öperim.

Kitabın tamamlanmasını nasip eden Allah'a hamd olsun.

Tevekkeltü Hanım/18 Eylül 2016 / İstanbul