NEDİR BU?

( 27.10.1981 )

Duyar gönül derun içre,           —      muammayı cihandır bu,

Uyan kardeş hemen sende,      —      gaflethane  değildir  bu,

Adem'i kendinde ara,               —      kendine merhamettir bu,

Her gördüğün Adem değil,      —      suret'e aldanmaktır bu,

Ademin gönlüdür aslı,             —      muammayı beşer'dir bu,

Sen Adem olmağa çalış,           —      bildiğin Adem değildir bu,

Hakka seyran eyle yürü,           —      çün kendine  seferdir, bu,

Günler geçer üçer beşer,           —      durmak  yeri  değildir, bu,

Terk'i suret sanma kolay,          —      muammayı   İLLÂ'dır,   bu,

Yıkıpta saray'ı vehmin,            —      lâ'dan dahi geçmektir, bu,

Bütün gördüklerin yok bil,       —      hakikat'i illâ'dır, bu,

Alem var  sen dahi varsan,       —      dediğin lâ değildir, bu.

İnsan'ı sanma ki beşer,             —      muammay'ı  zuhur'dur, bu,

Suret'i  küçük'tür  amma,         —      bil!  alem'i ekberdir, bu,

Kendin  kendine kur saray,      —      miras  almak değildir, bu,

Eğer, gönlün  titremesse,          —      pişmek olmak değildir, bu,

Mustafam cihan ışığı,               —      muammayı  Rasul'dur, bu,

Bütün   aleme   rahmettir,        —      sandığın Rasul değil'dir, bu,

Kur'anda övdü hep Mevlâm,    —     Rasul'u  kibriyadır, bu,

Sende   git  yolundan hemen,   —     ziyan etmek değildir, bu,

Can ve canan nedir diyen,       —      muammayı  Cemal'dir, bu,

Her  surette  gördüğün can,     —      sıret'i canan değildir, bu,

Cemâl Cemâl'e aynadır,           —      Canan ile olmaktır, bu,

Bahrı zat'ına dalmadan,           —      Canan olmak değildir, bu,

Zaman  içre zaman  vardır,       —      muammayı  zamandır, bu,

Zaman denilen bir an dır,         —      gelir  geçer  değildir  bu,

Zaman bakidir sende hep,        —      (Vel asri) de yemin'dir, bu,

Aslına vardınsa  eğer,               —      geçmek göçmek değildir, bu,

Marifet ben diyebilmek,           —      muammayı bendir, bu,

Eğer benlik ile dersen,              —      dediğin  (ben)  değildir, bu,

Bu zamir'i ancak (o)  der,         —      suret'ten gelen değildir,  bu,

Sen de (o) olursan eğer,           —      söyleyen (sen) değildir, bu.