84 - (M. Nusret Tura (Karagün Dostuyum) (ııı) Hikâyeler

 
 
Muhterem okuyucularımız.
 
M. Nusret Tura Uşşaki Hz. Efendi Babamızın eserlerinin daha çok kimseler tarafından istifade edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bunlardan biri de yazıldığından sonra (Kara Gün Dostuyum) (ııı) Hikâyeler – Vecizeler – Atalar sözü ismi ile basılan kitabıdır. (Dizgi: Garanti Matbaası.

Tarikat-ı Aliyyeyi Halvetiyeyi Uşşakiye Silsile-i Şerifesi

                     Fahri Alem Muhammed Mustafa               (s.a.v.)

                     Hz. Ali       (keremallahu vechehu)

Şeyh            Hasan Basri                                                  (k.s.)

Şeyh            Habib-i Acemi                                               (k.s.)

Şeyh            Davud-u Tai                                                  (k.s.)

Abone ol Nusret TURA