IKRA’ (OKU) emri

IKRA’ (OKU) emri ile (Âlâk 96/1) Kûr’ân-ı Kerim-i okumaya başlayan kişinin ilk lâfzı-sözü (16/98) "euzü billâhi mineşşeytanirracîm" (Kovulmuş şeytandan ALLAH’a sığınırım)'dır.
 ...
 ALLAH (c.c.) lâfzı, Câmî bir isimdir ve bütün isimleri bünyesinde toplamıştır, diğer isimler böyle değildir, sadece kendi isminin kapsamı içerisinde faaliyet göstermektedirler, fakat ALLAH (c.c.) ismi câmîsi bütün isimleri toplamıştır ve onlara hâkimdir. İnsân ağırlıklı olarak “Selâm” isminin zuhuru, ve terkipler halinde bütün Esmâ-i İlâhiyyenin zuhurudur. Melekler “Sübbuh ve Kuddüs” isimlerinin zuhuru, şeytan ise “Aziz, Cebbar, Mütekebbir ve Kahhar” isimlerinin zuhurudur, kendisinde bu isimler ağırlıklıdır. Hâl böyle olunca bu isimlere karşı koymak ancak ALLAH ismine sığınmakla yani onun koruması altına girmekle olur. Başka bir ismin bu genişlikte kapsama alanı olmadığından ona karşı fazla tesirleri olmaz. "Eûzü bike minke" yani, “senden sana sığınırım” ifadesiyle belirtilen duada bu hakikate dikkat çekilmek istenmiştir. Şeytanı faaliyete geçiren isimlerden, onu hükümsüz bırakacak, ALLAH ismine, yani isimlerinden zâtına sığınırım demek olmuş olur.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki k.s.
 Terzi Baba Kitapları -35- Fâtiha Sûresi