VAR BENİM
VAR BENİM
 
 Vardım geldim dünyaya bir gün, 
 Bazen giydim sof bazen yün, 
 Rahmeti tükenmez göğün, 
 Alemlerin sahibi ALLAH'ım var benim.
 
 Geldi Cibril ile Kur'an,
 Ona uymak lâzım her an,
 Boşa geçen günlere yan,
 Alemlere rahmet Peygamberim var benim.
 
 İlâhi beyan oldu onla,
 Ey yolcu sırları anla,
 Buyruğun tut canla başla,
 ALLAH kelâmı Kur'anım var benim.
 
 Allah'ın Arslanı oldu,
 Sevenleri çok çok boldu,
 Düşmanlara korku saldı,
 Merdi meydan Hz. Alim var benim.
 
 Bir vekil olur her devirde,
 Yüzünü ona çevir de,
 Yaptığın kalsın elinde,
 Mü'minlere rahmed Gavsım var benim.
 
 Hazreti Rasulden başlar,
 Kaabı kavseyn olan kaşlar,
 Hep kemale ermiş yaşlar,
 Dervişlere rahmed ecdadım var benim.
 
 Uşakta kaldı bir müddet, 
 Ey aşık yolunda sabret, 
 Nasıl yardımcı olur, seyret, 
 HÜSAMEDDİN Uşşaki Pirim var benim.
 
 NASRUN MİNALLAH ayetinden, 
 Çok yararlandık gayretinden, 
 UŞŞAKİ kibarlarından, 
 NUSRET gibi mürşidim var benim.
 
 Dünya ahiret salâhı,
 Eder olunca ıslahı,
 Terk ettirir günahı,
 Alemlere bedel İmanım var benim.
 
 ALLAHIN güzel beyti,
 Hemen eyle ziyareti,
 Gör sendeki gayreti,
 Bakmaya doyulmaz KÂ'BE'm var benim.
 
 Her türlü derde deva,
 Kâmil akıllara seza,
 Gelir sana da sıra,
 Kana kana içilen ZEM ZEM'im var benim.
 
 İslâmın doğduğu yer, 
 Rasulle dolu her yer, 
 Hiç görmedinse eğer, 
 Sahabeyle dolu MEKKE'm var benim.
 
 Rasule açtı kucak,
 Gafletle ne olacak,
 Ziyaret eyle çabucak,
 Ensarla dolu MEDİNE'm var benim.
 
 Nefyedilmiş RUH ile,
 Secde etti Melekler bile,
 Sen de olmayı dile,
 Mahlûkatın şereflisi ADEM'im var benim.
 
 Dünyaya gelmiş vaktinde,
 Hep durmuş akdinde,
 Gayrı kalmamış benliğinde,
 ALLAH'la dolu NECDET'im var benim.
 
 Terzi baba Necdet Ardıç Uşşaki k.s. (13.9.1988)