İSLAM

İSLAM kelimesindeki 
İ(elif): Ahadiyyet , S(Sîn): İnsân'dır. Sîn'in 3 uzantısı, 3 seferi anlatır. 
Bu üç uzantı, insanoğlunun seyru sülûğunda takib etmesi gereken üç seferidir: 
 1-Hakk’tan halka olan Fıtrî seferi (dünyaya gelme)
 2-Halktan Hakk’a olan İrâdî seferi (seyr-i sülük)
 3-Hakk’tan halka, Hakk ile olan seferidir.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.)
 "Fatiha Suresi" Kitabından