tercüme

Kişinin herhangi bir şeyi seviyorum demesi, kendisinden başkasını sevmesi değildir. Kendi hayâline aşıktır, karşısındakine değil. 
Mühim olan, kişinin kendi özünde olan hakiki m'âşukunu bulup, ona aşkıdır.
"Ey sâlik, senin sevdiğin ve mâ'şukun yine kendi hakikatindir." 
Yani kimsenin kendinde olandan başkasına aşık olmaması lazım, çünkü O hakiki mâ'şuk.
Kaf 50/16: “Biz ona şah damarından daha yakınız” (Ara yok ki başka varlık araya girebilsin)
“O resûl size içinizden (nefsinizden,hakikatinizden) geldi”  Kur’ân-ı Kerîm'le geldi, uzakta aramaya gerek yok, 
Hakka giden yol kendinden geçmede, ama tercümeye ihtiyaç var görülen zuhuratların.

 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşâki k.s 
 05.02.2014 Mesnevî-i Şerif Sohbetinden