Ruhlâr âleminde ilk söz “Elestü bi rabbiküm”dür

Ruhlâr âleminde ilk söz “Elestü bi rabbiküm”dür, insanlığın ilk kelimesi ise tasdîk ve şehadettir: “Bela şehidna”dır. İlk harfi “B”dir. 
 İnsanın ağzı, batınından gelen ilahî marifet dalgalarını, ‘ba’ ile açılan ağzından, dili ile huzûra getirmektedir.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)