Hakkın rızasını kazanmak

Hakkın rızasını kazanmak (Radıyye mertebesi) kişinin kendi vehmi varlığından kurtularak, ilahi varlığa teslim etmesiyle olur. İbrahim as. ateşe atıldığında Rabbinden yardım istememiştir. Bu mertebe duasızlık mertebesidir. Rabbına güvenip, hadiseleri şikayet etmeden nasıl karşıladığı ve kimseden yardım istememesi onun Mardıyye (hoşnut olunan) olmasını sağladı. Hadiseleri “Hasbünallah ve ni’mel vekil” sözüyle karşıladı, seven iken sevilen oldu.
İbrahim as. dünyada lezzeti en çok, ateşteki 7 günde almış, çünkü orada Mardıyye olmuştu.

Nefs-i Râdıyye’deki sâlikin gönlü haktan tam bir râzî oluşla olacak. Bir parça dahi “neden, niçin” soruları olsa, bakaranın rengine sarıya katılır, bu da istenmemektedir.
Peki herşeye razı olunur mu? Mantıksız bir şeye razı olunmaz, hemen kabul edilmez. Taraflı görme ve duygusallık olmamalı, soğukkanlılık şarttır. Elinden geleni yapınca, her şeye rağmen yapacak hiçbir şey kalmadan devam etmesi, tevekküldür. İslamda müdafaa ve kıssas vardır. Kahhar’ın Kahharlığını göstermek için bir yere ihtiyacı vardır, salik bunu müdafaa maksadıyla kullanır. Kişi, asaletini göstermeli. Kullanmamak ve kullandırtmamak lazımdır.
 
Terzibaba (k.s.)