Gerçek ilim, müşahede ile olan ilimdir

Gerçek ilim, müşahede ile olan ilimdir (Gözüyle gördüğünü kalbi yalanlamayacak, mutmain olacak). 
İlm-i arızi (müşahede edilmemiş ilim) ile halkı irşad etmeye kalkışanların irşadları nakıs olur. Kişileri pişirip kamil yapamazlar, çünkü ateşin arızi olmaması gerekir.
 
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s)