"Her kim Rahman’ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona arkadaştır."

Zuhruf 43/36: "Her kim Rahman’ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o ona arkadaştır." 
Sen o şeytanlar musallat olmuş kimsenin yüzünü gördüğün vakit, sinek gibi ona üşüşen şeytanlar sana da üşüşürler, ve onun zararı sana da dokunur. (Ehli dünyadan kimselere musallat olan sana da musallat olur) Ey Salik, ya o yüzü hiç görmemeye çalış veya zaruret sebebiyle gördüğün vakit dahi kalbini ona yaklaştırıp o yüze latif gülme ve onunla dost olup musahabet etme. Ey müminler Allah’tan korkun ve sadıklar ile beraber olun (9/119 Tevbe) Emir gereğince salih insanlar ile sohbet et.

Terzi Baba (k.s) Mesnevî-i Şerif Sohbetleri