HAYRİHİ VE ŞERRİHİ minallahi tealâ

Hayatı nefsimize göre değerlendirdiğimizde, kısa süreli zaman görüşü içerisinde baktığımızda“kahır” diye gördüğümüz oluşumların, daha geniş zamanda bakıldığında ne kadar da lutuf olduğunu anlamış oluruz. Amentü’nün şartlarından olan "HAYRİHİ VE ŞERRİHİ minallahi tealâ" anlayışı, kısa süreli bakış içindir. Geniş mânâda bakış ise"HAYRİHİ ve HAYRİHİ minellahi tealâ" dır, Yani "Hayır ve hayır Allah'tandır" hükmünü Evliyaullah bildirmişlerdir. Hakikat mertebesinde zaten Hakk’a şer isnadı yapılamaz.

Terzi Baba (k.s.)