Hayy olan nefs-i Râdîyye’nin sözü diriltir

- Hayy olan nefs-i Râdîyye’nin sözü diriltir. Bu diriltmelerde kalp masajı gibi darbe vardır. 

- Kader okları, senin üstündeki hüküm süren mâhluka geliyor aslında. Özüne değil. 

- Mustafa (sav) huzur-u saadetlerinde aklı kurban et (O’nun ruhaniyeti huzurunda, getirdiği hükümlere göre aklını sürdür, nefsani felsefelerle-filozoflukla değil) ve de ki “Hasbiyallah”.

- İnsan insanlığını, insanlar arasındayken anlar.

- Tevhîd ehli yalnız da kalsa “Ya Rabbî sen benimle berabersin” deyip yalnız hissetmemeli. Kahhâr tecellisini büyütmeyin, küçültün onu. Hakka güvenin, stres yapmayın ki yara küçülsün. Hırslanırsanız yara büyür, iyileşme süresi uzar.

- Kahhar esması müdafaada kullanılırsa (Devletimizin tankları olmasa kendimizi dışarıya karşı koruyamayız) müdafaa için kullanılan mermi ondan memnun oluyor. Muhabbette, Rabbımız için muhabbet edeceğiz kendimiz için değil (li rabbike). Vedud isminin zuhura çıkması için çalışıyoruz biz bu grupla ve muhabbet ehlinden Vedud ismi razı oluyor.