Kur'an zâttır, Furkan sıfattır, Kur'an okumak zâtı okumaktır

Kur'an zâttır, Furkan sıfattır, Kur'an okumak zâtı okumaktır. Onu okumaya başlarken ilk şartı olan EUZÜ'nün diğer bir bakıma (elif) i Ahadiyet, (ayn) ı sıfat -göz- görme, (Za) ise bireysel zâtıma mahsus demektir. Hal böyle olunca; "Zâtımla müşahede ettiğim hakikatlerin mertebe-i ahadiyete ait olduğunu anladım ve bu anlayıştan düşmekten Uluhiyet zâtına sığınırım" demek olur.
---
Nefsimiz de Hakk kaynaklı, o da Hakk'tan. Nefsi bu sohbetlere ikna etmeli yoksa nefsin işine gelmez. Kişinin mânâ semasında tefekkür kanatlarıyla uçmasına; sohbette bir cümle okusak da, o cümle hedef gösteriyordur, yeterlidir.
---
Müşahede edince iman düşer, ikan olur (Müşahede etmediğine inanmak olur, ettiğine değil) 
Kul kalkınca ikandır, kul kalkmadığında ikilik vardır (Allah gaybdadır).
---
Bu âlemde bütün varlık saliktir. Neyi istiyorsa onun peşinde yol almaktadır.
Kişi hem zât talebinde hem cennet talebinde olmayacak, ikisi birden olmaz. 
Hem Hak sâliki hem başka bir şey sâliki olmaz (nefsine sâlik olursa samimi değildir).
---
Nefsi, zevki mânâda ne yapılırsa yapılsın o bitince kişi hemen gâm içine girer. Ne kadar neşeli olsa da doyum haline geldiğinden rahatsızlık (midedeki gibi) verir. Bu masiva gamı ve kederinden kurtulup musaffâ (saf ve temiz) olun.
---
Bir yere ulaşmak için mutlaka irfaniyet lazımdır, yoksa bir sürü hikayeler okuyarak vaktini boşa geçirmek değil. 

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşâki k.s.