Zekeriyyâ (temizlenmiş), Yahyâ (Hayy-diri olan), İsâ (Ayn-gören insan)

Zekeriyyâ as, Yahyâ as, İsâ as. derken, kendimizdeki mertebe olarak düşüneceğiz. Bu mertebeler abd olarak bahsediliyor.
Zekeriyyâ (temizlenmiş), Yahyâ (Hayy-diri olan), İsâ (Ayn-gören insan)
Meryem 19/2: "Bu, Rabbinin Zekeriyyâ kuluna olan rahmetini bir anıştır." 
(Zekeriyyâ kulunu=temizlenmiş,tezkiye edilmiş kulunu)
Zekeriyyâ, görünüşte yaşlı bir peygamber olarak gözüken, epey tesbih zikir yapmış, seyr-i sülükte dirsek çürütmüş, yol almış sâliktir. Fenâfillâh mertebesine yaklaşma devridir burası, 7. mertebenin (nefs-i sâfiyye) İseviyyet sâfiyetine hakikatine ulaşmasıdır. Nefis mertebesindeki saflaşma (bireysel manada -enfüsî- kendi varlığında saflaşması, beşeri tozları, yağları üstünde kalmaması) ile tevhid mertebesindeki saflaşma farklıdır. Tevhid mertebesindeki saflaşma; ruh anlayışının değişmesi, ruh-u hakiki’nin idrak edilmesidir (âfâki).
Hak cc. efendimize, dervişin bu halini zikret diyor.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki ks