İbrâhim as.ın oğlunun kurb'an edilememesi

İbrâhim as.ın oğlunun kurb'an edilememesi; peygamberlik süresinin sona ermemiş olmasından, bu seyrin zâhir ve bâtın devam etmesi lâzım geldiğindendir. 
Hz. Rasûlullah'ın oğullarının küçük yaşlarında ukba âlemine alınması ise; peygamberlik zincirinin sona ermiş, fakat bâtıni velayetin Hz. peygamberin manevi gönül evlatları tarafından kıyamete kadar devam ettirilmesi lazım geldiğindendir. 
Bu sırrı anlayacak durumda olmayan bazı kimseler Hz. Rasûlullah'a 'ebter' (çok beter oldu nesli tükendi, getirdiği din de sona erer) dediler. Bu hadise üzerine nâzil olmuş olan 'Kevser' Sûresi bizlere çok şeyler anlatmaktadır. 
108/2: Fesalli lirabbike venhar (Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes) 
Ey insan! Bu hakikatleri gerçekten idrâk ettiysen, bir de "Rabbın için kurb'an kes." Zâhiren koç kurb'an-ı kes, bâtınen ise Kevser Irmağını akıtacağın gönüllerdeki nefsâni duyguların tümünü kes, onları kurban et denmektedir. Bu oldukça zor bir iştir, fakat "zül celali vel ikram" (celal ve ikram sahibi) demektedir. İkramı Celalinden geçmektedir. Gönül âleminde olan yaşantılar, oldukça zor ve sabır isteyen oluşumlardır. Bu seyri gerçekten tamamlamış kimseler diğer insanlara sadece dış görünüş ile benzerler, iç bünyeleri tamamen farklıdır. Gerçek bayramı hakîki anlamıyla ancak kâmil insanlar yaparlar, diğer insanlar da sadece onlara benzediklerinden benzer bayramlar yaparlar. 
Biz ne yaptık ki bayramı hak ettik? 
108/3: İnne şanieke hüvel ebterü (Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir) 
İşte, hâşâ ona ebter diyenlerin kendileri ebter oldu, adları sanları kesildi gitti. Zâhiren böyle olduğu gibi, bizler bâtınen içimizdeki nefsi emmarelik özelliklerimizi ortadan kaldırdığımızda, onun bizleri olumsuz yönlere çekecek düşünce ve duygu nesilleri kalmaz kesilir. Yapmamız gereken de budur. Cenâb-ı Hak cümlemizi böyle Kurb'an Bayramlarını idrak eyleyen kimselerden eylesin. Amin.

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşâki k.s 
6 Peygamber Serisi-6 Hz. Muhammed Rasulullah (sav) Kitabından