SAİY'DE DÜŞÜNCE

SAİY'DE DÜŞÜNCE

Hac niyetiyle MEKKE'ye gelen kişi.
Ravzayı ziyarettir hemen ilk işi.
Kimse durduramazki bu gidişi.
Yaradana karşı gelmek olur mu?

Sonra gidilir Kâ'beye başlar tavaf.
Dönerler çağrışırlar Yarab af, af.
Türlü renkli İnsanlar olur bir tuhaf.
Hakkın huzurunda renk ayrımı olur mu?

Tavaftan sonra hemen geçilir Saiy'e.
Safa içün yürünür ileriye.
Az sonra çıkarsın safada tepeye.
Nereye çıktığını bilmemek olur mu?

SAT gönlünde huzur ve safa halidir.
Sırrın saflaşması baka halidir.
Fe ise Hakta fani olmaktır.
Bu hali duymamak bilmemek olur mu?

Saiy için Safadan çıkarsın yola.
Hızlı yürünür yolda verilmez mola.
Yeşil direklerde yapılır hervele.
Hervelenin aslını bilmemek olur mu?

Nihayet varılır karşıda Merveye.
Bağzılar yürürler geçerler ileriye.
Dönülmez başlanan bu işten geriye.
Mervenin aslını bilmemek olur mu?

Mim Makamı Muhammeddir iyi anla.
Rı rahmettir dağılmadan hemen topla.
Vav ile verilir lütf geri kalma.
Bu lûtufları toplamamak olur mu?

Birinci Şaftta nefsi Emmareden kaç.
Gönlünden manâ alemine bir kapı aç.
Varlığına aldığın nurları saç.
Bu nurları hiç bilmemek olur mu?

İkinci Şaftta Levvameden uzaklaş.
Gözünde olsun her zaman akan yaş.
Bunları kendine hâl yap yavaş yavaş.
Kâl'den geçmeden hale ermek olur mu?

Üçüncü Şaftta Mülhimeden'de geç.
Gönlünde doğacak huzuru lûtfu seç.
Manâ aleminin kapılarını aç.
Kapıyı açmadan girmek olur mu?

Dördüncü Şaftta Mutmainneye yaklaş.
Ruh ilen Nefsini ediver kardeş.
Sırrına olurlar ikiside yoldaş.
Sulh yapmadan hakka varmak olur mu?

Beşinci Şaftta gelir Radiye hali.
Gözün aç bu halleri kaçırma bali.
Korkma sakın devam et olmassın deli.
Korku ile yapılan tamam olur mu?

Altıncı şaftta kabul olur amelin.
Durmadan Hakkı söyler gönlün ve dilin.
Hak için açılır alır verir elin.
Bu el dil gönül Haktan gayrı olur mu?

Yedinci Şaftta sondur yapılan Saiy.
Gönlünü dinle sana senden gelir Vahiy.
Yaptıklarını anladınsa ya Ehiy.
Celâl ve Cemâl zuhurunda perde olur mu?

Merve tepesinde biter Saiy'nin sonu.
Üç koşmak dört yürümek sandınsa onu.
Tekrarlama yeniden bu İlâhi oyunu.
Suret ehlinin yaptığı şey olur mu?

Yeşil direklerde yapılır Hervele.
Kudretini izhardır iyi bil hele.
Böyle güzel hâl bir daha gelmez ele.
Bu halleri suretten sanmak olur mu?

Saiy'nin SE'si bilki Sekine halidir.
Her şeyde Sükünet ve huzur iledir.
Burada hitap göz ile gönüledir.
Gözsüz ve gönülsüz bu işler olur mu?

Saiy'nin Ayın'ı gören gözdür bakana.
O gözlerden gönüle bakan bakana.
Manâ aleminde gülleri kokan kokana.
Yaklaşmayıp uzak durmak olur mu?

Saiy'nin Ye'si Yakiyn ehli olmaktır.
Hakkı her yerde ve kendinde bulmaktır.
Sırrı tevhide hem Vahdete dalmaktır.
Bu hallerde ölüp de kalmak olur mu?

Ey can bu haller Sıret ehli içindir.
Suret ehli bilmez geçiş niçindir.
Yaradan göstermiş en güzel biçimdir.
Bu hallere gaflet ilgisizlik olur mu?

Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (k.s.)
(22. 9.1982)