Tasavvuf ilmi her insana anlatılmayacak kadar gizli ve önemli bir ilimdir. Bu ilmi Peygamberimiz herkese anlatmamış ve gizli  mi tutmuştur?

Murat CAĞALOĞLU
 
21.07.2008
 
Kime: Necdet Ardıç

Selamünaleyküm,
 
Muhterem efendim aşağıdaki iletiyi aldım. Malum bizim ilmimiz
belli. Eğer uygun görürseniz aşağıdaki soruyu cevaplayabilir misiniz?

***********************
 
Tasavvuf ilmi her insana anlatılmayacak kadar gizli ve önemli bir ilimdir. Bu ilmi Peygamberimiz herkese anlatmamış ve gizli tutmuştur.
 
Şimdi ben bu yazılanları anlamadım...
Nasıl olur da efendimiz s.a.v bu ilmi gizli tutar.
Efendimiz s.a.v hiçbir şeyi gizli tutmadı.
Bu dinde her şey açığa kavuştu gizli diye bir şey yoktur..
Allah'u Teala, dinini Muhammed (s.a.v) ile tamamladı...


*************************
 

Necdet Ardıç
 
22.07.2008

Kime: ca...@hotmail.com

Ve aleyküm selâm Muratçığım: Aşağıda ki yazılar kısmen doğru kısmen  de izah gerektirmektedir. Tasavvuf ilmi gerçekten çok derin ve kapsamlıdır. bazı düşünce dünyası dar olan ve zâhirle kayıtlanmış-perdelenmiş insanların bu tür kanaatları olmaktadır. Tasavvuf ilmi mertebeler üzerine kurulmuştur, Bu meratib-i ilâhiyye nin düstur alarak, doğru olarak anlatılmasının hiç bir sakıncası yoktur. Aşağıdaki senin düşüncelerin daha isabetlidir. Peygamber efendimiz hiç bir şeyi gizli bırakmamış ve kendi şahsında da din tamamlanmıştır. Öyle ise gizli bir şey kalmamıştır. Aslında tasavvuf ilmi ile meşgul olanlar, talep olmayınca gereksiz yere konuşmazlar, talep olunca da gereğini yaparlar. bunda sakıncalı ve korkulacak gizlenecek bir şey yoktur. Ancak az yukarıda da belirtmeğe çalıştığım gibi. Bazı tutucu zâhir ehli gurupların tasavvuf anlayışları daha başka türlüdür, bu ilmin çok yukarılarda ve ulaşılmaz olduğunu ve sadece kendi büyüklerinde var olduğunu zannederler bu yüzden kendilerine göre bazı kanaatları vardır o kanaatlarının dışındaki bir düşünce ve davranışı eleştirirler, bu yüzden böyle yazılar yazarlar. Onlar kendi düşüncelerini yazsınlar bizlerde kendi düşünce kanaatlarımızı yazmağa devam ederiz, her kese Allah kolaylık versin. Sen gönlünü ferah tut yoluna devam et Cenâb-ı Hakk yardımcın olsun yaptığın işten şüphe ve tereddüte düşme. Aslında genelde tasavvufun gerçek anlamda ne olduğu da pek bilinmiyor. Zâhitliğin tasavvuf olduğu zannediliyor ve ayrıca genelde (tarikat) mertebesinin düzeyi de tasavvuf zannediliyor, halbuki gerçek tasavvuf pek bu sistemlere girmez ancak bünyesinde bunların gerçek yönleri de vardır. Suret ve şekil ehli sarık, potur, cübbe, takkesi olanı tasavvuf ehli zanneder, halbuki tasavvuf ehlinin nişanı olmaz kimsenin mülküde değildir. Herkese açıktır ve her kesin bunu talim etme hakkı vardır çünkü bu (Hakk-ın) verdiği Kûr'ân-ı Keriym'de herşey açık olarak bildirilmiş o nun açtığını kim kapatabilir ki. tabii bunların mantıki olarak açılmaları lâzımdır bu da bir eğitim işidir. Zannederim bu kadarlık izah sana yeterli olacaktır. Daha sonra başka sorularında olursa yazarsın cevaplamağa çalışırım inşeallah. Hayırlı akşamlar hoşça kal. Terzi Baba.