TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULAR

TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULAR...
halit can tarafından gönderildi.
1)TARİKATTAN HAKİKAT MERTEBESİNE NASIL GEÇİLİR?
2)HAKİKAT MERTEBESİ NEDEMEKTİR YAŞANTISI NASIL OLUR?
3)KIRK MAKAM NEDİR? YAŞANTISI NASIL OLUR?
4)BİR ESERDE:'' HZ. ŞEMS-İ TEBRİZİ İLE HZ.MEVLANA'NIN BULUŞMASINI HZ. HIZIRLA HZ. MUSA(A.S)NIN BULUŞMASIDIR'' DİYORLAR SİZ BU KOMU HAKKINDA NE DERSİNİZ?
5)PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V)İLE CEBRAİL(A.S) İN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
6)ALLAH (C.C)İLE PEYGEMBER EFENDİMİZ (S.A.V)İN MİRAÇTAKİ BULUŞMASI NASILDIR?
7)ALLAH(C.C.) İLE ZATIN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
8)''MEN REANI FAKAT REAN HAK''
 ''BANA BAKAN HAKKI GÖRÜR''
 HAK'LA HALKIN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR?
9)SİZİNLE BİZİM BULUŞMAMIZ HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR?
10)HZ. İSA İLE HZ. MEHDİ RESULÜN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLACAKTIR?
11)KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN BÜTÜN PEYGAMBERLERİN BİR VÜCUDDA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
12)KUR'AN VE İNSAN DÜNYA VE AHİRET BUNLARIN HEPSİ BİR VUCUTTA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR
13) KABE İLE PEYGANBER EFENDİMİZ(S.A.V)İN BİR VUCUTTA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLUR?
NECDET ARDIÇ BEYEFENDİNİN CEVAPLAMASINI SAYGILARIMLA BEKLERİM...SELAMLAR... SEVGİLER... MİRACINIZ KUTLTLU OLSUN..
TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULARA CEVAPLAR...
 seyyahin tarafından Salı, 08/19/2008 - 21:23 tarihinde gönderildi.
TASAVVUFTA CEVAP ARAYAN SORULAR...
 halit can tarafından Salı, 07/29/2008 - 13:17 tarihinde gönderildi.
Halit can kardeşimizin sorularını özetle cevaplamağa ancak vakit bulabildim cenab-ı Hakk hazmını ve anlayışını versin. Cevaplarını yine soruların altlarına yazmağa çalışacağım.
 Terzibaba Necdet Ardıç Uşşaki (17/08/2008)
1)TARİKATTAN HAKİKAT MERTEBESİNE NASIL GEÇİLİR?
(1) Cevap = Tarikat mertebesinden hakikat mertebesine geçebilmek için oraların ilmini bilen bir irfan ehlinin nezaretinde yapılacak olan tevhid ilminin çalışmasıyla iyi bir eğitimle geçilebilir. Hayal ve vehimler ile bu mertebeler geçilemez.
2)HAKİKAT MERTEBESİ NEDEMEKTİR YAŞANTISI NASIL OLUR?
(2) Cevap = Hakikat mertebesi, ismide üstünde olduğu gibi (hakikat) tir ancak bu hakikatin gerçek manâ da ne olduğu pek bilinmez. “Hakikat- gerçek” ise Evvelâ insanın gerçekten kendini tanıması daha sonra da Hakk-ı tanıması gerekmektedir. Bu anlayışla yaşamak hakikat mertebesi anlayışıyla yaşamaktır bu hali ancak o mertebenin gereği ile yaşayanlar değerlendirebilirler. Şartlanmış bir hayat anlayışla yaşamak, hakikatte yaşamak değildir.
3)KIRK MAKAM NEDİR? YAŞANTISI NASIL OLUR?
(3) = Kırk makam (4) Makamın “şeriat-tarikat- hakikat- marifet” (10) nar hükmünün toplamı olan (40) makamdır. İlgili kitaplarda bunlar sırasıyla yazılmıştır, ancak bu yazılımlar genelde şiriat ve tarikat mertebeleri düzeyindedir. Gerçek olan mertebelerinin izahı ise gerçekten araştırma gerekmektedir.
4)BİR ESERDE:'' HZ. ŞEMS-İ TEBRİZİ İLE HZ.MEVLANA'NIN BULUŞMASINI HZ. HIZIRLA HZ. MUSA(A.S)NIN BULUŞMASIDIR'' DİYORLAR SİZ BU KONU HAKKINDA NE DERSİNİZ?
(4) = Bu tür benzetmeler tarikat kitaplarında nevcuttur bir yönüyle iki hadise arasında ilgi vardır bir bakıma yoktur. Bilgi olması kabilinden her iki hadise de ayrı ayrı kendi oluşumları içerisinde amlatılabilir ancak anlatan veya yazan kişilerin meseleye hangi mertebeden baktığı-yazdığı mühimdir her hadisenin değişik mertebelerden yaşantısı vardır. herhangi bir husus hakkında değerlendirme yapabilmek için o mevzuu her mertebesi itibariyle çok iyi bilen birisinin izah ve yorumuna ihtiyaç vardır aksi halde hadise “bir hikayenin nakli” olmaktan ve tek yönlü bir anlatımdan ileri geçmez.
Musâ (a.s.) bir Ulûl’azm peygamber hızır ise hakkında Kûr’ân-ı Keriym’de kendisinden bahsedilen müstesnâ kimselerdendir, Mevlânâ ve şems hakkında ise Kûr’ân-ı keriym’de böyle bir ifade yoktur. Ancak onların da şerefi Muhammed-î olmalarıdır. Bu yönüyle iki hadise hakkında kıyas yapmak doğru olmaz.
Gelelim meselenin diğer yönüne. Musâ (a.s.) lâm ile hızır (a.s.)’ın buluşmasından elimizde üç hikâye var (Molla Celâledd*în ile Şemsin buluşmasında)n meydana gelen zuhurun ismi (Mevlânâ) oldu ondan da bu gün elimizde ilâhi ilmin şaheserleri var. Bunlşar göz önünde bulundurularak her iki hadiseyi daha dikkatli değerlendirmek gerekmektedir.
5)PEYGAMBER EFENDİMİZ(S.A.V)İLE CEBRAİL(A.S) İN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
(5) Bu buluşma bir defa olmayıp süresi (23) sene olduğundan muhtelif mertebelerde olmuştur. Bazan “Ef’âl” mertebesinde, (Dıhyetil kelb-î) sûretinde olduğu gibi, bazen “Alem-i Misâl”mertebesinde (Ikrâ’) gecesinde olduğu gibi, ve diğer şekiller de olduğu gibi. Bir de Mi’rac gecesinde (Sidre-i Münteha) da “sıfat” mertebesinde olduğu gibi. İlgili kitaplar Cebrâil (a.s.) mın, Hz. Peygamber efendimize (24000) bin def’a geldiği rivayet edilmektedir. Tabii ki, bu gelişler ilgili olduğu makamlardan olmuştur.
6)ALLAH (C.C)İLE PEYGEMBER EFENDİMİZ (S.A.V)İN MİRACTAKİ BULUŞMASI NASILDIR?
(6) Bu soruyu cevaplamak için o gece onlarla birlikte olmak lâzım gelmektedir. Belki kısaca şöyle yorumlayabiliriz. Zat-ı ilâhi ezelde yaptığı-proglamladığı Hakit-i muhammediyye mertebesinin zuhur mahalli olan Hz.Muhammed-i göndermiş olduğu ef’âl mertebesinden kendisini mükâfatlandırmak ve kendi hakikatini kendine gerçek manâ da göstermek için zuhurunu –tecellisini, yani kendi hakikatine kendine geri çekmesidir diyebiliriz, işte bu yüzden Hz. Peygamber efendimiz hakkında (Necm Sûresi, 53/11) Âyetinde. (Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı) hükmü ile bildirilmiştir. Ayrıca gene aynı Sûre Âyet (18) de “andolsun ki Rabb-i nin en büyük Âyetini gördü” hükmü ile rabbının en büyük-kübra Âyet-i kendisidir. İşte bu hakikati Mi’râc gecesi Hz. Peygamber efendimiz gerçek haliyle idrak etmiş oldu. Bu hadiseye buluşma diye bakarsak aslı böyledir. İdrak etme diye bakarsak yine aslı böyledir.
7)ALLAH(C.C.) İLE ZATIN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
(7) Bu soruyu anlamakta zorluk çektim, (Allah) ile (Zat’tan) kasıt nedir bilemedim?
8)''MEN REANI FAKAT REEL HAK''
 ''BANA BAKAN HAKKI GÖRÜR''
 HAK'LA HALKIN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR?
(8) Hakk ile halkın buluşması, kulluk yönünden halkıyyet mertebesi olan (Ef’âl âleminde olmaktadır. Ancak gerçek bir eğitim görmüş zât ehli kimselerin buluşması Hakk âleminde olmaktadır. Hal böyle olunca Buluşma! Buluşmadan kasıt idrak etme dir bu ise bazan halkiyyet şartlarında bazen Hakkıyyet şartlarında olmaktadır.
9)SİZİNLE BİZİM BULUŞMAMIZ HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR?
(9) Sizinle bizim buluşmamız ef’âl âlemindedir. Manâsı ise manâ âlemindedir.
10)HZ. İSA İLE HZ. MEHDİ RESULÜN BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLACAKTIR?
(10) Fiziki buluşmaları ef’âl âleminde, manevi buluşmaları ise Hakikat-i Muhammed-î mertebesinde olacaktır, diyebiliriz.
11)KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN BÜTÜN PEYGAMBERLERİN BİR VÜCUDDA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASILDIR?
(11) Evvelâ bunların tüm yaşantıları zâten Kûr’ân-ı Keriym’in içinde bütün bir ilmi vücut halindedir. İrfan ehlinde ise bütün mertebeleri itibariyle fiziki bir vücut birliği içindedir.
12)KUR'AN VE İNSAN DÜNYA VE AHİRET BUNLARIN HEPSİ BİR VUCUTTA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLMALIDIR
(12) Bunlar, (Hakikat-i Muhammed-î) ismiyle bildirilen ve diğer ismi (İnsâı kâmil) olan bu âlemler zaten bir bütündür. Hal böyle olunca buluşma sözü düşmüş olur. Ancak bu hakikatin bir bedende toplu olarak yaşanması vardır. Zaman içinde kişi idrakini geliştirdikçe bunları birer birer ilmi manâda kendisinde toplamış olur, Bu mkama da (Cem’ül cem) denir, yaşantısı ise hermertebenin hakk’ı nı vererek yaşamaktır ehli bilir. İzahı çok uzun sürer gerçek bir seyr’ü sülûk gerektirir. Bu zâtlara (irfan ehli veya kâmil insân) denir.
13) KABE İLE PEYGANBER EFENDİMİZ(S.A.V)İN BİR VUCUTTA BULUŞMASI HANGİ MERTEBEDİR YAŞANTISI NASIL OLUR?
(13) Zâhir olarak ef’âl mertebesinde, bâtınen ise zat mertebesinde dir. Kişi kendi hakikatini idrâk ettiği zâman yaşantısı zât-î mâ da olur, ve o vücut bulunduğu yerde Kâ’benin Yani Zât’ın temsilcisi olmuş olur. Onlardan birine rastlanırsa hemen eline yapışmalıdır. Ancak onları tanımak çok zordur. Bir nişanları yokturki oradan tanınsınlar, küçük bir ipucu isterseniz, onların nişanları nişansızlık, kayıtları ise kayıtsızlıktır vesselâm.
NECDET ARDIÇ BEYEFENDİNİN CEVAPLAMASINI SAYGILARIMLA BEKLERİM...SELAMLAR... SEVGİLER... MİRACINIZ KUTLTLU OLSUN..
İnşeallah bu kısa izahlar biraz faydalı olmuştur. Cenâb-ı Hakk cümle gerçek taliplilere kendilerine bu yolları kolaylaştırarak idrakini nasib etsin. Âmin.