Terzi Baba İnsan-ı Kamil (Albdül Kerim El-Cili) Sohbetleri

Eserin mevzuu  C E Y L Π Hz. nin şu az ve öz cümlesinde ifadesini bulur:
— Yüce Hakk’ı bilip anlama ile ilgili işlerdir.. Mülk ve melekût âlemini anlamaya yarayan mevzulardır..
İnsanın bu âleme gelişinden murad, yaratanını bilmektir. İman yolu ile bildiğini, şehadet mertebesinde görmektir. Bu, onun için imanda kemaldir.
C E Y L Î Hz. nin şu cümlesini burada hatırlatmayı uygun buluruz:
— .. Bu kitaba, Kur’an ve Resulüllah S.A.V. efendimizin sünneti ile teyid edilmeyen hiç bir şeyi almadım.
İş anlatıldığı gibi olunca; bu esere bakıp okuyandan bir dileğim var: Şayet Kur’an-ı Kerim veya hadis-i şerif dışında bir sözümü görürse.. onunla amel etmeyi bıraksın.. Ve o, sözün, benim kasdım olmadığına, âyet-i kerime ve hadis-i şerifin mana mefhumu içinde olduğuna inanıp teslim olsun; inkâr etmesin.
Taa, Allah-ü Taâlâ, o mana yolunda kendisine bir kapı açıncaya kadar..
Babadan bahtiyar olup, saadeti bulan o kimsedir ki: Bu kitabı okur.. Okuyamazsa, onu okumak için tahsili yoluna koşar..
Allah.. Hak söyler.
Bu yola hidayeti nasib eden Allah’tır..
Bu eserin de bir iki tercümesi yapılmıştır. Bunlar, yakın zamanlarda yapılmasına rağmen, istifadeden uzaktır. Bazısı vukufsuzdur. Bazısı eksiktir. Tetkik ettiklerimiz arasında zamanımızda bize yeterli tam tercümesini göremedik..
Ancak, yine bu yolda hizmetlerinden dolayı, hepsini şükranla karşılarız. Ancak, verilen manevî vazife ve tekâmülü nazara alarak:
— Şimdiye kadar yapılan tercümelerin en iyisi budur..
Diyebilirsiniz. Yüce Allah, bize nasib etti.. Ona hamd ederiz. Bunu bir tahdis-i nimet olarak anlatmamızda mahzur yoktur.
Çünkü, Allah-ü Taâlâ:
— “Rabbın nimetini anlat.” (Duhâ, 93/11)
Emrini vermiştir. Bu emri yerine getirme şerefini de biliriz.

 

Muhterem ziyaretçilerimiz, dinliyeceğiniz bu ses kayıtları, sütüdya ortamında değilde sohbet ortamında kaydedildiğinden aralarında bazı parazitler ve fazladan sesler vardır umarız onları hoş görürsünüz. gayemiz elden geldiği ve  imkânlarımız el verdiğince Tevhid ilmi bakımından çevremize faydalı olmağa çalışmaktır.   Gerçek bir tevhid neşesi ve irfaniyyet-i içerisinde yapılmağa çalışılırken doldurulmağa çalışılan bu amatörce kayıtlardan inşeallah sizlerde fayda sağlarsınız, Cenâb-ı Hakk gönlünüzü basar ve basıretinizi zât'ının istikametine yönlendirsin.

Amin: Terzi Baba Necdet Ardıç -  TEKİRDAĞ

Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 1

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3

Bölüm_15.MP3

Bölüm_16.MP3

 

CD 2

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3

Bölüm_15.MP3

 


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 3

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3


Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD4

Bölüm_1.MP3

Bölüm_2.MP3

Bölüm_3.MP3

Bölüm_4.MP3

Bölüm_5.MP3

Bölüm_6.MP3

Bölüm_7.MP3

Bölüm_8.MP3

Bölüm_9.MP3

Bölüm_10.MP3

Bölüm_11.MP3

Bölüm_12.MP3

Bölüm_13.MP3

Bölüm_14.MP3Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 5

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 6

Bölüm_1.WAV

Bölüm_2.WAV

Bölüm_3.WAV

Bölüm_4.WAV

Bölüm_5.WAV

Bölüm_6.WAV

Bölüm_7.WAV

Bölüm_8.WAVSohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 7

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3

Bölüm_12.mp3

Bölüm_13.mp3

Bölüm_14.mp3Sohbetleri  indirmede sorun yaşarsanız,  linklere sağ, farklı kaydet ve kaydeti tıklayınız.

CD 8

Bölüm_1.mp3

Bölüm_2.mp3

Bölüm_3.mp3

Bölüm_4.mp3

Bölüm_5.mp3

Bölüm_6.mp3

Bölüm_7.mp3

Bölüm_8.mp3

Bölüm_9.mp3

Bölüm_10.mp3

Bölüm_11.mp3