Şeyh Mahmud Bedreddin Dergahı son postnişini 
Mehmet Hazmi Tura Uşşaki k.s. tarafından 
10 Muharrem vesilesi ile yazılmış olan 
"Gelin Ey Ehli Vela" isimli mersiyye'nin rahmetli 
Sebilci Hüseyin Efendi tarafından okunmuş bir kaydıdır.

Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım
Kerbelâ fâciasın yâd ederek ağlayalım
Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım
Mâtem-i Âl-i Abâ ile ciğer dağlayalım
Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

Bilmek ister misin ey ehl-i velâ n'oldu bugün
Gül-i bâğı nebevî ne yazık soldu bugün
O Hüseyn-i Alevî işte şehîd oldu bugün
Mâtem-i Âl-i Abâ ile cihân doldu bugün
Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

Kerbelâ yazısının şiddeti olmuştu berter
O çölün ateşi vermişdi cehennemden eser
Bir içim su dedi Ali Asgar
Oldu mecrûh atılan bir ok ile o gevher
Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

İçdi çün câm-ı şehâdet o Hüseyn-i yektâ
Yere düştükte başı titredi Arş-ı A'lâ
Göklere çıktı amân velvele-i vâveylâ
Sen de eflâke çıkar nâleni Hazmî şeydâ
Soldu eyvâh bugün Fâtıma gül goncaları
Öldürüldü Ali‘nin gönlünün eğlenceleri

MP3 olarak online dinleme http://clyp.it/fr1ymhhr
MP3 olarak download etme http://clyp.it/fr1ymhhr.mp3?download=1