68-1 Namaz Sûreleri

 Evvelâ bütün okuyucularıma bir ömür boyu sağlık, sıhhat, gönül muhabbetleri ve gerçek mânâ da tasavvufî idrakler niyaz ederim. Bu dünya da en büyük kazanç burasını, bu âlemi şehâdet-i, gerçekten müşahede ederek yaşayıp geçirmek ve kendini tanımayı bilmek olacaktır. Kûr’ân-ı Kerîm’de (yolculuk) adlı sohbetlerimizin bazılarını vakit buldukça yazıya geçirtip daha sonra vakit buldukça kitap haline dönüştürmek için çalışmalar yap-maktayız. Onlardan bazılarıda,  namaz sûreleri de olan.

     (82- İnfitar. 93-Duhâ. 94-İnşirâh. 95-Tîn.  96- Alâk.   97- Kadr. 98- Beyyine. 99- Zilzal. 100- Âdiyat. 101- Karia. 102- tekâsür.  Sûreleridir.) 

 

 

İNDİR