90 - İnsân-ı Kâmil Cili - Terzi Baba Şerhi - 03

Bu kitap ilede.
1 – Bölüm Zat,
2 - Bölüm İsim,
3 - Bölüm Sıfat, mertebe/bölümleri anlatılmaya çalışılacaktır.
İnşeallah ileriki zamanlarda bölüm, bölüm tamamı kitaplar halinde
sizlerin okuyabilmenize sunulacaktır. Bu ve benzeri kitapların İnsan
tefekkür ufkunda çok büyük hedefleri gösterdiği aşikârdır. Cenâb-ı
Hakk bu ve benzeri kitaplarda kendi hakikatlerini kendi bildirmesiyle
ve evvelâ Peygamber Efendimizin bizlelere aktarımı ve daha sonra da
büyüklerimizin bu günlere kadar bizler dahil günümüz insanına kadar
ulaşmasını sağlayan büyüklerimiz, İrfan ehline şukranlarımızı sunarız.
Bütün âlemlerin bir harikası olan “İnsân” ne yazık ki kendi değerini
varlığının üzerinden binlerce sene geçtiği halde, çok azı müstena,
anlamış ve kadrü kıymetini bilmiş değildir. Ayrıca bu kıymetini anlamamakta
ısrar etmekte ve kısa süreli nefsi emmâre içinde olduğu
dünya yaşantısını tercih edep, İlâh-i ve ebedi hayatını heba etmekte,
gerek birey gerek toplum olarak, hazin bir sona doğru sür’atle gitmektedir.
İşte elimizde bulunan bu kitap ve benzerleri, kişiye evvelâ kendini
sonra da Rabbını tanıtıcı haliyle tefekkür hayatımızda çok büyük bir
yeri olması lâzım gelmektedir. İnsan ki “Hakk’ın zât-i zuhur mahalli ve
4
âlemin göz bebeği”dir. Bu hakikatini yerinde kullanamadığından ne
yazık ki yerlerde sürünmektedir. Yerlerde sürünmekten kurtulup ayağa
kalkması ve asli asaletine ulaşması, bu ve benzeri tevhid kitaplarında
belirtilen kendi hakikatlerini anlaması ile ancak mümkün olacaktır.
Umarım Azrâîl (a.s.) ile zaruri ölüm gelmezden evvel ihtiyari ölüm
ile, bu dünyanın ve kendi beden dünyamızın hakikatini idrak etmiş
olarak varlığımızı daha evvelden Hakk’a teslim ederiz de Azrâîl (a.s.)
geldiğinde varlığımızda sadece geriye kalmış bir çuval et ve kemikten
başka bir şey bulamamış olsun.
Rabb-ımızdan cümlemizi gaflet ehli olmamızdan korumasını, ve bizlere
kendi varlığından varlık vermiş olduğundan, kendi aklından da akıl
vermesini niyaz ederim.
Bu bölümde,
1 – Bölüm Zat,
2 - Bölüm İsim,
3 - Bölüm Sıfat,
Hakikatlerinden bahsedilecektir. Akıl ve idraklerimizin kısmen dahi
olsa açılmalarını Cenâb-ı Hakk’tan dilerim. T.B.