116 - TERZİ BABA KUDÜS SEYAHATİ DOSYASI

Mescid-i Aksa, Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde yer alır.
Mescid-i Aksa adlandırması, surlarla çevrili eski şehrin güney doğu
köşesinin en uzak noktasına kadar uzanan, surla çevrili bölge içerisindeki
alanın tamamı için kullanılır. Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm
olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı 200'e ulaşan birçok esere
sahiplik eder.
Mescid-i Aksa "Morya Tepesi" adı verilen küçük bir tepe üzerine inşa
edilmiş olup, Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en
yüksek noktası olarak kabul edilir.
Mescid-i Aksa Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde geçer: "Kulunu
(Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir
kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i
Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şânı ne yücedir. Doğrusu O, işitir ve
görür." Peygamber Muhammed ise Mescid-i Aksa hakkında şöyle
demiştir: "Yolculuk ancak şu üç Mescid'den birine olur: Benim şu
mescidime (Mescid-i Nebevî), Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Aksa'ya."[2]
Bu hadis etrafında Mescid-i Aksa, Mescid-i Nebevî ve Kâbe ile birlikte üç
harem bölgesinden biri olarak kabul edildiği için "Harem-i Şerîf" adını da
alır.