CUM-A  NAMAZI

 

(Cu­ma Suresi 62/9) Ayette

 

“ya eyyühelleziyne amenu

 

  iza nudiye lissalati min yevmil cümü’ati

  fes’av ila zikrillahi ve zerul bey’a”

ya eyyühe/o  iman eden zatlar

cum’a yevm/gün den salat/namaz için nida edildiği vakit

artık say edin/koşun zikrillahi/allah zikri üzre

ve ze’r edin/terkedin bey’a/alış-verişi/satışı

Mealen, “ey iman edenler! Cuma günü, namaz için ezan okunduğu zaman hemen ALLAH’ın zikrine gidin alış verişi bırakın”

 

Ey iman edenler o saatte alış verişi kesin deniyor, ya­ni dünya alıy verişini, çünkü: Ahiret alış verişi yapılacaktır. Hele bu alış veriş, duaların kabul olduğu saate rastlarsa.

 

Cum’a: Cem, yani topluluk demektir.

Bir bakıma cum’a batınen cem, haline ulaşmış kimselerin kıldığı na­maz demektir.

 

Birinci rek’at’e gerçek kimliği ile başlayan

ve

ikinci rek’atta’da ilahi benliğe ulaşılan bir namaz olmaktadır.

 

 

Cum’a namazının şartlarından bazıları şunlardır.

(A) Erkek olmak: Er, yani Hak erlerinden olmak.

(B) Hür olmak: Yani, nefsinden hür olmak.

(C) Mukim olmak: Yani, mertebi-i Hak’ta makam tut­mak.

(D) Hasta olmamak: Yani, nefs hastalığından kur­tulmuş olmak.

(E) Kör olmamak: Yani, hakikati gören göze sahip ol­mak.

(F) Ayakları olmak: Yani, hak yoluna giden ayakları olmak.

 

Genelde, her yetişmiş müslümana farz olan Cum’a namazı özelde de bazı hakikatleri ifade etmektedir. Bize mümkün olduğu kadar zahirden, batma geçmek için çalışmak gerekmektedir.