BAYRAM NAMAZI

 

Senede iki defa bayram sabahlarında kılınan bu na­mazlar oldukça coşkulu kılınmaktadır.

 

Diğer namazlardan farkı her rek’atte “üç tekbir”in da­ha ilave edilmesidir. Böylece tekbirler dokuz’a,

iki rek’atte on sekize ulaşmaktadır.

 

On sekiz ise, bilindiği gibi (18) bin alemin ifadesidir.

 

Birinci rek’atte ellerini üç defa kaldırıp sonra bağlayan kimse

bu varlığın gerçeğini,

            “ilmel yakıyn”,

            “aynel yakıyn”,

            “Hakkal yakıyn”,    müşahede etmiş demektir.

 

İkinci rek’atte ise secdeye varmadan aldığı

birinci tek­bir      şeriat,         “efal”      mertebesi,

ikinci tekbir       tarikat,       “esma”    mertebesi,

üçüncü tekbir    hakikat,     “sıfat”      mertebesi dır.

Daha sonra

secdeye vardıran tekbir ise, marifet, “Zat” mertebesinin ifadesidir.

 

Hak yolunda epey çaba sarfettikten sonra gerçek bayrama ulaşan kimse bayram namazında bu tekbirlerin sonunda “ZAT” mertebesi itibariyle “Azamet-i İlahiye”yi müşahede ederek şükran secdesine kapanmıştır.

 

Gerçek bayramı işte bu kimseler yapmaktadır, diğerleri bunların şerefine dağıtılan o bayram sevinçlerini toplamaktadırlar.