Ehlûllah rû’yet-i beş şekilde ifâde etmişler

 

 1. “Mâ reeytü şey’en illâ rüyetullahu ba’dehu!”

-    “Akabinde Allah-ı görmediğim hiç bir şey yok”

2. “Mâ reeytü şe’yen illâ rüyetullahi fiyhi!”

-    “Bir şey görmem ki onda Allah-ı görmüş olmayayım

3. “Mâ reeytü şe’yen illâ kablehu”

-    “Her şeyden evvel onu görürüm”

4. “İllâ Allah”  

-   “Ancak Allah”

5. “Lâ yerallahu illâ Allah”

-   “Allah-ı ancak Allah görür”  İfadesiyle tarif etmişlerdir.

Bu tariflerin daha ilerileri de vardır, yeri olmadığından bu kadarla iktifa ediyoruz.