LÂ İLâHE İLLÂ ALLAH

LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH

Muazzam kelime Tevhidi,
Direğin dibinde şahidi,
Tefekkür ederdi Allâhı,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zat mertebesi,
İslamiyetin bilinmesi,
Yeni inciler bulunması,
La ilahe illa Allâh.

İlahi hakikatin bünyesi,
Resülullahın künyesi,
İslam beş şarttır diyesi,
La ilahe illa Allâh.

İlahi zatın özü kelime,
Deryada yüzer keyfime,
Yavaş gezmekte neyime,
La ilahe illa Allâh.

Muhammed dir Habibullah,
Meryem bin İsa Ruhullah,

Matlube Anne “Helva-i Bacı”

Hazreti Pîr Seyyîd Hasan Hüsâmeddîn-i Uşşâkî'nin (K.S.A.) eşi 
vâlidemiz Matlube Anne “Helva-i Bacı”nın kasîdesidir:
 
 Aşk ile derviş olmuşam, 
 Derdime derman bulmuşam 
 Ummanı seyran etmişem, 
 Gevher alan gelsün berü. 
 
 Dünya varından geçmişem, 
 Dostlarımdan ayrılmışam 
 Can içinde can bulmuşam, 
 Haber alan gelsün berü. 
 
 Gözüm didarını gözler, 
 Canım habibini özler 
 Halis muhlis mü'min kullar, 
 Dosta giden gelsün berü. 
 
 Kaal ile kilden geçenler, 

MEVLÂNA’NIN RUBÂİLERİ

1

Yabancı bellemeyin, ben de bu eldenim.

Sizin Diyarınızda kendi ocağımı aramaktayım.

Düşman gibi görünüyorsam da düşman değilim.

Hintçe söylüyorum amma aslım Türk’tür.

2

Bizim kafilemiz aşk ile adem diyarından yola çıktı.

Gecemiz bitmeyen visalin şarabından içip aydınlandı.

O şarap bizim mezhebimizce haram değildir.

Ondan tatmış olan dudağımız, adem sabahına kadar kurumayacaktır.

3

Başımı koyduğum her yerde secde edilen O’dur.

Dört köşe ve altı bucakta tapılan, hep O’dur

ÖMER HAYYAM - RUBAİYYAT

İranlı şair ve bilgin (Nişapur 1044.ay.y 1123/1136). Hayatı, gençlik yılları kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan, mantık, felsefe, matematik ve astronomi konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Hayyam (“Çadırcı”) takma adını, atalarının çadırcılık yapmaları yüzünden aldığı söylenir. Ömer Hayyam, zamanında daha çok bilgin olarak ün kazandı.

Abone ol Şiir